OCR Output

2 1930 DEN 1 MARS. N:r 6

Stensele med undantag för Stensele kyrkoby, Storuman samt byarna Lus¬
pen och Vallnäs.

Tärna.

Umeå landskommun.

Vilhelmina.

Vännäs.

Åsele.

Örträsk.

Munmricipalsamhällen.
Djupviken.
Robertsfors.
(RISE PT
Ean mnmcdisb ylgid.
av Bureå: Degerön med Örviken.
av Dorotea: Bergvattnets by.
av Skellefteå landskommun; Ursviken, omfattande Innerursvik, Ytterurs¬
vik och Furunäs samt fabriksområdena Klemensnäs, Sävenäs och Ny¬
hamn ävensom Bolidens gruvsamhälle jämte Bjurlidens och Strömfors
byar.
av Sorsele: Sorsele kyrkoby, omfattande Sorsele, Norrsele och Östanå
byar.
av Stensele: Stensele kyrkoby, Storuman samt byarna Luspen och
Vallnäs.
Nöu 0 Tcipalsamnhäallen.
Jörn.
Nordmaling.
Teg
Vilhelmina.
Vindeln.
Åsele.
Köpingar.
Lycksele.
Vännäs.

Stad.
av Skellefteå stad: Skelleftehamn och Kallholmen, omfattande den del av
Ytterursviks by, som inkorporerats med Skellefteå stad.

GÄRSUSPSP EV:
BIrde:er

Skellefteå med undantag för Skelleftehamn och Kallholmen.
Umeå.
Umeå i landskontoret den 1 mars 1930.

På Länsstyrelsens vägnar:
Axel Rudberg. Gustaf Hultman.

Umeå 1930 - Larsson & C:s Tryckeri