OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

LANDSKONTORET
SERIEN A. N:r 6 - 1930

Uppläses i länets kyrkor.

N:r 6. Angående ortsgruppering för åren 1930—1934.

Till allmän kännedom kungöres härigenom att Kungl. Socialstyrelsen den
15 februari 1930 utfärdat kungörelse angående indelning för taxering till staf¬
lig inkomst- och förmögenhetsskatt samt kommunal inkomstskatt av samtliga
orter i riket med avseende å levnadskostnadernas höjd och därvid beslutat, att
nedannämnda orter inom länet för åren 1930—1934 skola tillhöra följande
ortsgrupper, nämligen:

GRUPPCI
Eran d sty g'd:

Bjurholm.

Burträsk.

Bygdeå med undantag för Robertsfors brukssamhälle utanför Robertsfors
municipalsamhälle.

Lövånger.

Norsjö med undantag för Bastuträsks stationssamhälle.

Nysätra.

Sävar.

GRUPP TI
Landsbygd.

Bureå med undantag för Degerön med Örviken.

av Bygdeå: Robertsfors brukssamhälle, omfattande Edfastmark n:r 1—6
utanför Robertsfors municipalsamhälle.

Byske.

Degerfors.

Dorotea med undantag för Bergvattnets by.

Fredrika.

Holmsund.

Holmön.

Hörnefors.

Jörn.

Lycksele.

Malå.

Nordmaling.

av Norsjö: Bastuträsks stationssamhälle.

Skellefteå landskommun med undantag för Ursviken med Klemensnäs
och Sävenäs m. m. ävensom Bolidens gruvsamhälle jämte Bjurlidens
och Strömfors byar.

Sorsele med undantag för Sorsele kyrkoby.