OCR Output

soa

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGORELSER

LÄND SK ON TORET
SERIEN B. N:r 10 — 1930

Uppläses i länets kyrkor.
N:r 10. Kungörelse angående skattemannarätt till krononyhemman.

Till vederbörandes kännedom meddelas, att Kungl. Maj:ts befallnings—
havande under nedannämnda tider år 1930 meddelat skattemannarätt till föl—
jande fastigheter :

i Sorsele socken:
den 28 juli: 5/64 mantal litt. Ae n:r 1 Häggås;

i Vilhelmina socken:
den 27 augusti: 13/128 mantal n:r 1
Umea i landskontoret den 31 december 1930.

NILS G. RINGSTRAND.
Allan Rietz.

1931 —Larsson & C:os Tryckeri