OCR Output

2 1930 den 31 december N r 9 k

r

ordna gode män for avtradande åbos omyndlga barn om sadana finnas, till
iakttagande av deras rätt och bästa i avseende å vardskapet tlll fastxghetema

Ume& i landskontoret den 31 december 1938. 7 — w4 it &

NILS G. RINGSTRAND.
Allan Rietz.

Umeå 1931 —Larsson & C:os Tryckeri