OCR Output

1930 DEN 'i2 SEPTEMBER. _N:r 8 3

Fatmomakke—delen.

Block II. 5| Storan (Harr—| 8,965| Härav 87 vindfällen.
Gaddbacksberget, sö— selet)
der Harrselet.

Block II. 6| Storån 9,871 | Härav 121 vindfällen.
Söder Handsktumse— (Handsktum—

let. selet)

Block 11, Trakt: 7 / Malgomaj— 6,127 | Härav 98 vindfällen.
Gocken. sjön

Block II. 8| Storan 8,373| Harav 55 vindfallen.
Vid Hällfors rågång.

Block I1. 9' Storån 7,422/ Härav 82 vindfällen.
Vid Bielite. lite)

Dorotea övre sockenallmänning.

krp. Borga på båda sjöån 3 Dessutom 233 vrakträd.
sidor ' ‘‘vagen‘ : till
Karlsborg.

Mellan _ Korpån 1| Korpån, Ark— 12,3]9, Härav 269 vindfällda träd.

Mellan Nevattnet och| 2| Korpan, Ark—| 8,262/ Härav 209 vindfällda träd.
Kalkavtaget. 1 I sjöån 3 i Dessutom 118 vraktrad.

Närmare uppgifter om virkesposterna kunna inhämtas av vederbörande
stämplingslängder, vilka finnas tillgängliga såväl härstädes som hos vederbö—
rande överjägmästare och revirförvaltare jämte formulär till borgensforbin—
delse.

Borgensförbindelse skall upprättas enligt bifogade formulär.

Umeå i landskontoret den 12 september 1930.
NILS G. RINGSTRAND.
Allan Rietz.