OCR Output

1930 DEN 12 SEPTEMBER. N:r 8

Block VII.

A Backmyrliden 1
km. öster om U i
sjön Ullisjaure.

Block VIII.

Å — sydvästra slutt—
ningen av Dajkan—
berget intill Dajkan—
bergs ragang.

Block I, trakt:
— väster
1929 års post.

om

Block II, trakt:
Norr om
Doubblon.

Stor—

Block 11, trakt:
vid Stor Doubblon.

Långvattens—
bäcken

Dajkansjön

17,932

10,082

Härav 92 liggande träd.
Dessutom 53 vrakträd.

Härav 50 liggande träd.
Dessutom 43 vrakträd.

Sorsele övre sockenallmänning.

2

Vindeln 7 (2—

arig)
Vindeln 6 (1—

arig)

Olsbäcken
(2—årig)

2

Olsbäcken
(2—årig)

16,184

18,524

8,654

Härav 15 vindfällen. Dess—
utom 866 vrak.
Härav 3 vindfällen. Dess—
utom 1278 vrak.
Härav 5 vindfällen. Dess—

utom 269 vrak.

Vilhelmina övre sockenallmänning.

Dikanäs—delen.

Block I.
”Beföringsliden”.

Block I.
Nordost Luspen.

Block 1.
Norr Luspen.

Block 1.
Ostra Klitvallbäcken
mot kronodverlopps—
marken.

Dalsån

Skansnäsån

Skansnäsån

Klitvallbäcken

18,654

15,848

14,465

22,435

Härav 58 vindfällen.

Härav 55 vindfallen.

Härav 53 vindfällen.

Härav 96 vindfällen.