OCR Output

2 1930 DEN 30 JUNI. N:ris 5—6

Vilhelmina socken:

den 6 juni: 1/16 mantal Tresunda n:r 1,
Umeå i landskontoret den 30 juni 1930.

På Länsstyrelsens vägnar:

Bert Ohman. G. Wik.

Umeå 1930 — Larsson & C:os Tryckeri