OCR Output

s

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMANNA KUNGORELSER

L A ND S K A NS LIET
SERIEN A. N:r 35 — 1930

N:r 35. Forteckning över vissa kommunala befattningshavare m. m.

STADSFULLMAKTIGES ORDFÖRANDE.

Umeå: Angbåtskommissionären John Wikberg, Umeå.
Skellefteå: Rektorn Almar Bexelius, Skellefteå.

KOMMUNALFULLMAKTIGES ORDFÖRANDE :

Nordinaling: Disponenten V. Fr. Ernberg, Olofsfors, Nordmaling,
Hornefors: Gårdsägaren Tycko Karlsson, Hörnefors, Hörneå,
Bjurholm: Skräddaremästaren E. G. Forsell, Bjurholm,
Degerfors: Landstingsmannen Alfr. Grahnén, Granö, Bjurforsfallet,
Vännäs: Folkskolläraren Nils Schödin, Spöland,

Vännäs köping: Lokföraren K. A. Johansson, Vännäs,

Umeå: Byggmästaren J. M. Bäckström, Teg, Umeå,

Holmsund: Landstingsmannen Alfred Kriström, Lövön, Holmsund,
Sävar: Hemmansägaren Emil Säfsten, Sävar,

Bygdeå: Landstingsmannen And. Grenholm, Södra Stortjärn, Överklinten,
Nysätra: Bankdirektören G. Jonsson, Nybyn, Ånäset,

Lovanger: Landstingsmannen P. J. Södermark, Bodan, Mångbyån,
Burträsk: Landstingsmannen Nils Brännström, Ljusvattnet,
Bureå: Fabrikören K. O. Norlund, Bureå,

Skelleftea: Hemmansägaren N. J. Fahlgren, Ersmark,

Byske: Kommunalkamreraren Carl Lindmark, Drängsmarkby,
Jorn: Nämndemannen John Sparrman, Brännäs, Jörn,

Norsjö: Landstingsmannen C. J. Lundberg, Bjursele,

Malå: Inspektoren Erust Renström, Malåträsk,

Lycksele: Riksdagsmannen Ewert Jonsson, Lycksele,

Lycksele köping: Skogsförvaltaren Gustav Lindahl, Lycksele,
Stensele: Landstingsmannen F. E. Holmner, Gunnarn,

Sorsele: Kyrkoherden Carl Axel Calleberg, Sorsele,

Tärna: Hemmansägaren J. J. Stenmark, Umfors,

Vilhelmina: Handlanden Uddo R. Jacobsson, Vilhelmina,
Dorotea: Landsfiskalen B. Nordin, Dorotea,

Asele: Handlanden E. Edén, Asele,

Fredrika: Hemmansägaren E. E. Nordenstedt, Fredrika.

KOMMUNALNAMNDERNAS ORDFÖRANDE :

Nordmaling: Apotekaren R. Conradson, Nordmaling,
Hörnefors: Gårdsägaren Tycko Karlsson, Hörnefors, Hörneå,