OCR Output

sr

* _ _ omm

1930 DEN 11 FEBRUARI. N: Ris 31—34. >

Exemplar av denna kungörelse finnas att tillgå förutom här å landskans—
liet hos landsfiskalen i Sävars distrikt och kommunalnämnden i Sävars socken.

Umeå i landskansliet den 11 februari 1930.

På Länsstyrelsens vägnar:

Gustaf Hultman. Allan Rietz.

Umeå 1930 — Larsson & C:s Tryckeri