OCR Output

1930 DEN 8 FEBRUARI. N:ris 22—30 &

Bygdeträsks valdistrikt,

omfattande byarna: Andersvattnet, Bonäs, Bygdeträsk, Lilla Lappsjön, Mull—
berget stora, Risvattnet, Stenfors, Söderby, Träskliden och Odesmark.

Kvarnbyns valdistrikt,

omfattande byarna: Avaborg, Bjurfors, Blisterliden östra och västra, Ekeby,
Fäboliden n:r 1, Granliden, Grannäs, Grundfors, Holmliden, Innersjö, Lidsjön,
Norrliden, Kvarnbyn, Rödningstjäln, Rönnbäcken, Siknäs, Storliden, Tällberg,
Västby och Aliden.

Bygdsiljums valdistrikt,

omfattande byarna: Backviken, Bjursjön, Bygdsiljum, Bäckliden, Bäcknäs,
Gottland, Hvälvsjön, Hvälvsjöliden, Högliden, Lugnet, Mjödtjärn, Mjödtjärn—
berget, Mjödtjärnliden, Mullberget lilla, Myrträsk, Nyliden, Orrberget, Röd—
ningsheden, Rönnliden, Skursjön, Slyberget, Strandholm, Sunnansjö och Ar—
toliden.

Storbrannans valdistrikt,

omfattande byarna: Avanäs, Aspliden, Bergliden, Berglund, Bergsvedjan,
Bjornliden, Blabergsliden lilla, Brännvattnet, Degerliden, Degerliden norra,
Degerlund, Degernas, Flakaliden, Forsliden, Fäboliden n:r 2, Hägglunda,
Häggnäs, Kullaboda, Liden, Ljustorp, Lubboträsk n:r 1, Lång—
träskliden, Nilsmyrliden, Nybrännliden, Nyby, Rensjöliden, Risåkläppen, Rot—
sjön, Selsliden, Sikfors, Stenbacka, Storbrännan, Storbäcken, Stavlund, Söder—
liden, Södervik, Tafträskliden, Tallträsk, Torrbergsliden och Villvattnet
n:r 1——4.
Astrasks valdistrikt,

omfattande byarna: Bjorkliden, Brännäs östra, Fisktjärnliden, Forstjärn,
Granöliden, Granöträsk, Holmtjärnliden, Janstorp, Källheden, Lidfors, Ljus—
trask, Lubbotrask n:ris 2—3, Morliden, Renträsk, Salberg, Stavträsk, Villvatt—
net n:ris 5—8, Vimmerby och Ytteråträsk.

Kalvträsks valdistrikt,

omfattande byarna: — Adamsgård, Avaberg, Barliden, Brattberget, Brän—
nan, Brännäs, Fiskberget, Fäbotjäln, Grantjäln, Gustavsberg, Gäddträsk,
Halliden, Holmsund, Högtjäln, Järvträsk, Kaljeliden, Karltorp, Klysterberg,
Lappselliden, Lappselå, Lossmen, Nybrännet, Qvistliden, Spölträsk, Talliden
Villvattnet n : ris 9—13, och Änäset yttre. + # 9 T ht * /5 }%fi‘d

Denna ändring i valdistriktsindelningen skall, där den icke på anförda
skal undanrödjes, träda i tillämpning vid val som förrättas enligt den röst—
längd, som kommer att upprättas ar 1930.

Umeå i landskansliet den 8 februari 1930.

NILS G. RINGSTRAND.
Elis Almgren.

Umeå 1930 — Larsson & C:s Tryckeri

h:A 65)