OCR Output

2 1930 DEN 8 FEBRUARI. N:ris 22—30

enings kontor varje lördag klockan 10 f. m.—2 e. m. samt under årets övriga
månader i sin bostad första fredagen i varje månad klockan 10—12 f. m.

Överförmyndaren i Kågedalens distrikt hemmansägaren Esaias Bränn—
strom i Kusmark å sitt kontor därstädes under januari och februari månader
varje fredag klockan 10 f. m.—2 e. m. samt under årets övriga månader första
fredagen i varje månad klockan 10—12 f. m.

Överförmyndaren i Bureå sockens distrikt nämndemannen C. H. Anders—
son i Hjoggböle under tiden 17 januari—21 februari varje fredag å kommu—
nalrummet i Bureå klockan 11 f. m.—3 e. m. samt under årets övriga måna—
der första torsdagen i varje månad i sin bostad i Hjoggböle klockan
9—11 f. m.

Överförmyndaren i Byske sockens distrikt fjärdingsmannen J. B. Wiklund
i Byske under januari och februari månader å sitt kontor i Byske varje fredag

klockan 10 f. m.—3 e. m. samt under årets övriga månader å samma ställe
forsta fredagen i varje månad klockan 9—11 f. m.

Overformyndaren i Jorns sockens distrikt handlanden Sten Utterström å
Jorns Jarnhandels kontor varje helgfri fredag klockan 10—12 f. m.

N:r 24. Överförmyndarna inom Malå och Norsjö tingslag.

Författningsenligt kungöres härmed, att överförmyndarna i Malå och Nor—
sjö tingslag träffas enligt anmälan å följande tider och orter under år 1930.

Overformyndaren i Norsjö distrikt J. Sjöberg i Norsjö å sin expedition i
Norsjö sista lordagen i varje månad klockan 3—6 e. m. samt under tiden
15 januari—15 februari å samma ställe varje lördag klockan 3—6 e. m.

Överförmyndaren i Malå distrikt Fritz Lindqvist i Malåträsk i sin bostad
i Malåträsk sista lördagen i varje manad samt under februari manad de tre
forsta lordagarna i manaden.

N:r 25. Overformyndarna inom Vasterbottens mellersta domsaga.

Forfattningsenligt kungores, att överförmyndarna inom Vasterbottens
mellersta domsaga kunna av allmänheten träffas uti tjänsteangelägenheter å
nedannämnda ställen och tider, nämligen :

Överförmynd'aren i Lövångers distrikt, folkskolläraren Arvid Lundmark,
uti sin bostad i Lövångers kyrkostad under tiden 14 januari—15 februari helg—
fria tisdagar, fredagar och lordagar kl. 3—7 e. m. och helgfria onsdagar kl.
3—5 e. m. samt under den övriga delen av året helgfria onsdagar kl.
3—5 e. m.

Overformyndaren i Nysätra distrikt, häradsdomaren A. A. Andersson,
uti sin bostad i Flarken första och tredje helgfria torsdagen i varje manad
klockan 9 f. m.—12 på dagen.

Överförmyndaren i Bygdeå sockens norra distrikt, överläraren Albert
Westerlund uti sin bostad i Robertsfors under månaderna januari och februari