OCR Output

1930 DEN 18 JANUARI. N:r 14

Hemmansägaren N. J. Fahigren, Ersmark,
Kommunalnämndsordföranden Jch. Stromberg, Grisbacka, Umea;

AV KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE UTSEDDA
LEDAMOTER :
valda för dren 1930—1932:

Sekreteraren Adolf Granström, Umeå,
Hemmansägaren Erik Finnberg, Björksele,
Nämndemannen J. A. Hörnström, Hörnsjö,
Hemmansägaren S. P. Jonsson, Söråsele, Äsele,
Fabrikören K. O. Norlund, Bureå,
Flottningschefen Oskar Grén, Skellefteå,
Konsulenten J. Söderblom, Vindeln,
Landsfiskalen F. W. Wallmark, Umeå,

valda för åren 1929—1931 :

Nämndemannen N. Belander, Bjurholm,

Disponenten Lorentz Thalén, Umeå,

Landstingsmannen Emil Boström, Bodbyn, Bodbysund,
Landstingsmannen And. Grenholm, Norra Stortjärn, Overklinten,
Disponenten Victor Fr. Ernberg, Olofsfors, Nordmaling,
Jägmästaren Nils Edblad, Sorsele,

Byggmästaren A. Pettersson, Vilhelmina,

Lantbruksingenjören H. Wikstrom, Skelleftea;

valda för åren 1928—1930:

Överlantmätaren Helge Rudhe, Umeå,
Landstingsmannen Nils Brännström, Ljusvattnet,
Grosshandlanden J. E. F. Lagerkvist, Umeå,
Namndemannen Johan Emil Lidén, Norsjö,
Häradsdomaren Aug. Lundberg, Teg, Umeå,
Gårdsägaren Gust. Lundberg, Bjurträsk, Kusfors,
Hemmansägaren O. Zingmark, Ytterhiske, Umeå,
Radmannen C. Sandström, Umeå.

Umeå i landskansliet den 18 januari 1930.

På Länsstyrelsens vägnar:

Elis Almgren. Axel Rudberg.

Umeå 1930 — Larsson & C:s Tryckeri