OCR Output

i

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMANNA KUNGORELSER

L A ND S K A NS LIE T
SERIEN A. N:r 14 — 1930

N:r 14. Valbara personer till ledamöter i expropriationsnämnder i länet.

Jämlikt stadgandet i 25 & i lagen om expropriation den 12 maj 1917 kun—
göres härmed, att Kungl. Maj:ts befallningshavande för tiden till och med
1930 års utgång förordnat byggmästaren J. M. Bäckström, Teg, Umeå, att
vara ordforande och landstingsmannen Carl Lindmark i Drängsmarkby att vara
ersättare för ordföranden i expropriationsnämnder inom länet, dels ock att föl—
jande personer äro enligt 23 $ i ovannämnda lag utsedda att vara valbara till
ledamöter i expropriationsnämnder :

AV LANDSTINGET UTSEDDA LEDAMOTER:
valda för dren 1930—1932:

Lantbrukaren E. Eriksson, Böle, Umeå,
Riksdagsmannen Ewert Jonsson, Lycksele,

f. Riksdagsmannen Olof Jonsson, Gumboda,
Hemmansägaren P. J. Lundström, Fahlmark,
Riksdagsmannen J. B. Wiklund, Byske,
Riksdagsmannen Ad. Wiklund, Brattfors, Öreälv,
Landstingsmannen Carl Lindmark, Drängsmarkby,
Nämndemannen Joh. Johansson, Vindeln;

valda för åren 1929—1931 :

Hemmansägaren Emil Säfsten, Sävar,

Hemmansägaren F. A. Salomonsson, Älgsjöås,
Landstingsmannen F. E. Holmner, Gunnarn,
Hemmansägaren Joh. Renström, Renbergsvattnet, Burträsk,
Byggmästaren Nic. Lundström, Skellefteå,

Agronomen O. E. Sundin, Umeå,

Vandringsrättaren M. Persson, Blattniksele,
Riksdagsmannen Ludvig Brännström, Brännan, Skellefteå;

valda för åren 1928—1930:

Kronojägaren J. W. Nordström, Sunnanå,

Hemmansägaren Ad. Fredriksson, Näsland, Bjurholm,
Handlanden Konrad Eriksson, Lavsjön,

Landstingsmannen Aug. Grönlund, Kristineberg, Vilhelmina,
Handlanden Joh. Bexelius, Lövånger,

Riksdagsmannen Nils Gabrielsson, Teg, W med,