OCR Output

2 1930 DEN 16 JANUARI. N:r 8—13

N:o 11. Ryttare— soldat— och båtsmanstorps befriande i visst fall från
ansvar för inteckning i stamfastigheten.

Enligt från ordföranden i Skellefteå tingslags häradsrätt inkommen an—
mälan har beträffande lägenheten Backmanstorpet 3! i Skellefteå socken i hä—
radsrättens lagfartsprotokoll den 30 december 1929, $ 416, gjorts sådan an—
teckning, som omförmäles i 1 $ av lag den 18 oktober 1907 angående ryttare—,
soldat— och båtsmanstorps befriande i visst fall fran ansvar for inteckning i
stamfastigheten, vilket härigenom till allmän kännedom kungores.

Kungörelse.

N:o 12. Allmän efterlysning.

På begäran av Kungl. Maj:ts befallningshavande i Västernorrlands län
efterlysas:

Ynglingarne Gustaf Valdemar Svensson från Tuna församling och Gunnar
Anshelm Nordgren från Härnösand, vilka den 27 nästlidne november avveko
från Boda skyddshem.

Gustaf Valdemar Svensson är född den 1/5 1913 och beskrives hava runt
ansikte, brunblå ögon, cendréfärgat hår, liten uppåtsträvande näsa och ett
ärr över vänstra mungipan samt var vid avvikandet iklädd brungrå spets—
byxor av mollskinn, blå blus, grå ylletröja, mörkgrön rock, svart krimmel—
mössa och svarta hogskaftade kangor.

Gunnar Anshelm Nordgren är född den 30/12 1914 och beskrives vara
kort och tjock samt hava mörkt hår med en bar fläck i nacken, rott ansikte,
mörkblå ögon samt vara närsynt. Han var vid avvikandet ikladd morkgra
korta vadmalsbyxor (knabyxor), blå blus, blå— och vitrutig pullover, mörk
vadmalsrock, rödbrun keps märkt å fodret med "K. M.", svarta langstrumpor
och svarta kängor.

De efterlysta torde, därest de anträffas, återförpassas till Skyddshemmet
i Boda.

N:o 13. Allmän efterlysning.

På begäran av Kungl. Maj:ts befallningshavande i Älvsborgs län efter—
lyses:

Förtennaren Einar Evaldzin Johansson från Borås, vilken genom Kungl.
Maj:ts och Rikets Göta Hovrätts laga kraft ägande utslag av den 18 mars 1929
dömts att bl. a. för bedrägeri undergå fängelse i en månad.

Utslaget forvaras å landskansliet i Vänersborg.