OCR Output

sasd
i

1930 DEN 2 JANUARI. N:r 1 9

iee TTTTT

W : | 2 t % i N

Skolhuset i Bastu— |Av Norsjö socken byarna Bastu—

träsk träsk, Bjurheden, _ Boliden,
Braxtrask, Bredselet, Bränn—
land, Båtfors, Frautjäln, Gran—
strom, — Gumboda, Haraliden,
Holmträsk, Jonstrisk, Kattis—
trask, Kedträsk, Klockarliden,
Kusfors, Långträsk, Lövlund,
Melsliden, Mullberg, Myrberg,
Mörttjärn, Näset, Petiknäs, Pe—
tikträsk, Persliden, Rengård,
Risberg, Ristjäln, Rålund, Sten—
brånet, Steningen, Storklinten,
Sunnanå, Svanfors, Svansele,
Svanström, Svartnas, Sämsk—
tjäln, Träskliden, Udden, Vik—
borg och Äsen samt av Skellef—
teå södra landsfiskalsdistrikt
byarna — Andersberg, Berget,
Bergliden, © Bjurfors, © Borup,
Fallet, Finnfors, Fått, Grannäs,
Gronliden, Högsli—
den, _ Karsträsk, Krangfors,
Krångnäs, Lidberget, Loberget,
Myrliden, Nyfors, Nygård, Ny—
I liden '(västra, _ÖOrrträsk, Plan,
Rismyrliden, _ Réjnoret, _ Slut,
Storberget, Svartliden, Sörträsk

och Valliden— ..,/; .; 0: ov. Mars| 14) 10 fm.

f & Granskning och justering _ av
handlingar och protokoll . . . . . & —115] ; 10 fm.
is 1471 10. tar.

Inställelseskyldiga äro:

Värnpliktiga, som under 1930 fylla tjugu år och ej förut undergått in—
skjivning, samt de äldre värnpliktiga, som vid föregående inskrivningsförrätt—
_ning bort vara tillstides, men uteblivit och icke oaktat sin frånvaro blivit in—
skrivna eller frikallade, eller erhållit uppskov med inskrivning eller i övrigt
äre inskrivningsskyldiga.

Inskrivningsskyldig värnpliktig, som sökt eller undfått tillstånd att avflyt—

=ta från riket men fortfarande vistas inom landet, är jämväl skyldig att inställa

198

å Den, som vunnit svenskt medborgarskap och befinner sig i värnpliktsål—
_deim, är inställelseskyldig, för såvitt icke hans värnpliktsförhållanden förut bli—
_ vit prövade av svensk inskrivningsmyndighet.