OCR Output

1930 DEN 2 JANUART. : ;N:r :1

! |

2 k; 3 141

Skelleftea sockenstuga

Rådhuset i Skellefteå

Kommunalhuset i
Byske

Församlingssalen i
Fällfors

Frälsningsarméns lo—
kal i Jörn

Fralsningsarméns lo—
kal i Jörn

Norsjö tingshus

Malå kommunalsal

Övriga byar inom Skellefteå norra

Skellefteå stad och byarna He—

landsfiskalsdistrikt med undan—
tag av Hedensbyn och Morön,
för vilka inställelse sker enligt
nedan

densbyn och Morön av Skellef—
teå norra landsfiskalsdistrikt . .

Byarna _ Byske, — Drängsmark,
Frostkåge, Furuögrund, Ost—
vik, Ytterstfors och Östanbäck
ay Byske'socken . .. .. .. . . ..

Övriga byar inom Byske socken . .

Fällfors socken

Av Jörns socken byarna Anders—
träsk, Björkliden, Djupträsk,
Algtrask, — Granberg, — Gran—
bergstrask, Horntrask, Jorns
station, Karlbränna, Missen—
trask, Lidtrask, Myrheden, Ny—
borg, _ Pärlström, ' Stenträsk,
Storberg, Storträsk, Ullbergs—
träsk, Vithatten, Alyckan, A—
näset, Aselet och Österjörn .

Övriga byar inom Jörns socken . .

Norsjö socken med undantag av
de byar, från vilka inställelse
sker 1 Bastntrask‘;~. .. ...

Mala socken s .......;+..

Febr.

27

28

10

12

10 {fifm.

10 ffifm.

10 ffiftm.

1(0 ififm.

10 ififtm.

10 ifrfm.

110

10 ffifm.

10 i#fifm.

ifitm.