OCR Output

1930 DEN 2 JANUARI. N:r 1

| 2

4.

Skellefteå rullföringsområde n:r 71.

Sockenstugan i
Nysätra

Sockenstugan i
Lövånger

Byggnadsföreningens
lokal i Bureå

Ordenshuset i Urs—
viken

Skellefteå socken—
stuga

Nysätra'; söcken: .. . . . ... . . .. . ..

Lövångers socken .. .. .. . .. ..

Byarna Bergfors södra, Bureå,
Burvik, Bäck, Bolevik, Hed—
åker, — Häggdal, — Häggnäs,
Holmsvattnet, Istermyrliden,
Kroknäs, Ljusvattnet, Otter—
tjärn, Sandviken och Storön, av
Bureå socken .. . . . .. .. . ...

Övriga byar inom Bureå socken . .

Byarna Bergsbyn, Furunäs, In—
nerursvik, Kallholmen, _ Kle—
mensnäs, Nyhamn, Risön, Sä—

av Skellefteå norra landsfis—
kalsdistrikt . — . .. —.> , ;. ..

Av Skellefteå norra landsfiskals—
distrikt byarna Degerbyn, Med—
le, Myckle, Prästbordet och
Stämningsgården samt av Skel—
leftea sodra landsfiskalsdistrikt
byarna Böle, Lund, Sunnanå
och T järn :.: >7 . ng. — i;

Övriga byar inom Skellefteå södra
landsfiskalsdistrikt, (med _ un—
dantag av nedan uppräknade
byar, varifrån inställelse sker i
Bastuträsk. .. . — 1L. MV; 1.

Byarna Ersmark, Kusmark, Stor—
kåge, Storkågeträsk, Bastuli—
den norra, Bastutrask norra,
Bjorkdal och Boviken av Skel—
leftea norra landsfiskalsdistrikt

venäs, Tuvan och Ytterursvik!

9

99

99

Febr.l 15

17

19

20

21

24

25

26

10— fim.

10 fm.

10 tm.

10 fm.

10 fm.

10 fm.

10 fm.

10 im. —