OCR Output

1930 DEN 2 JANUARL N:r i

2

Kommunalhuset i
Burträsk

Sockenstugan i De—
gerfors

29

93

Selfors, Siknäs, Sikeå, Sjöbäck,
Smårödjningen, Stenfors, Nya
Storbacken, . Yttre Storbäcken,
Storliden, Storrödjningsberget,
Södra Stortjärn, Norra Stor—
tjärn, Strandholm, Ståbäcken,
Tryssjön, Trågaliden, Ulter—
vattnet, Västanå, Vimmerby,
Ytterklinten, Akullsjon, Aselet,
Asjon, Overklinten och Sikeå
famnplats: . 0.

Robertsfors bruks forsamling ...

Bur$iljum, Bodbyn, Gammelbyn
och Renbergsvattnet samt den
del av moderförsamlingen, som
ligger öster om vägarna Bur—
trask—Vebomark och Burträsk
~—Ragvaldstrask.

Äbyn och den del av moderfor—
samlingen, som ligger norr o;
Ästräskvägen och väster om
Ragvaldsträskvägen _ . .. .. ..

Moderförsamlingens _ återstående
byar och lägenheter samt Kalv—
träsk kyrkobokföringsdistrikt .

Amsele _ kyrkobokföringsdistrikt
och — Vindelns municipalsam—
hälle .i 3+ /; +4 v& iLT G 0 4 . /s

Aterstående byar och lägenheter
norr och öster om Vindelälven

Aterstaende byar och lägenheter i
Degerfors sacken . .. .. .. . ..

Granskning _ och justering av
handlingar och protokoll . ..

Mars

99

99

99

10

11

12

13

10

10

10

10

10

10

10

10

10
10

fm.

fm.

fm.

ifm.

ffm.

jifm.

ifm.

ifm.

fim.
ifm.