OCR Output

1930 DEN 2 JANUARL N:r 1

2

13 14.

Skolhuset i Stensele

Kronoåbon P. O. Mår—
tenssons gård i Nor—
danås

Godtemplarhuset i

Vilhelmina

Skolhuset vid Bygdeå
kyrka

Godtemplarhuset
i Robertsfors

Den del av Stensele socken, som
ligger norr om Umans vatten—
drag med undantag av byar,
från vilka inställelse sker i Nor—
danås

...................

Den del av Stensele socken, som
ligger söder om Umans vatten—
drag med undantag av byar,
fran vilka installelse. sket i
Nordanås

Av Stensele socken alla byar väs—
ter om en linje över Gaskeloukt
—Sandvik _ (Blaiken) _ samt
Tärna socken .. .. .. .. . ..

Dikanäs — kyrkobokföringsdistrikt
samt Vilhelmina kyrkoplats .

Aterstaende byar och lägenheter i
Vilhelmina socken

Bygdeå socken med undantag av
Robertsfors bruks församling
och nedan nämnda byar, vilka
inställa sig vid godtemplarhu—
set 1 Robertsfors ..... . . — .

Alkvittern, — Altarliden, Andersli—
den, Berga, Bergnäs, Bjenfors,
Bjensjön, Brattliden, Broänget,
Edfastmark, Elglund, Erlands—
forp, _ Framnäs, _ Fågelsång,
Frodtjärnbäck, Fräkenbäck,
Norra | Gottland, Grfavback,
Gravfors,Granberget, Gulltjärn,
Högaliden, — Jomark, — Jodal,
Kättbergsheden, Korssjön,
Krokbäck, Krokån, Legdeå, Li—
den, Liljabäck, Mattsneke, Mjö—
sjöbäck, Mjösjö, Norrfors, Ny—
borg, Nyliden, Olsliden, Kvarn—
rödjningen, Ryssjön, Selsberg,

Febr.

1

Mars

19

20

22

25

26

11 fm.

10 — fm.

10 im.

10 fm.

10 fm.

10 fm.