OCR Output

se t

t _ _ Rn e V

1930 DEN 2 JANUARI. N:r 1

I 33 3 14]

n

nefors

Biograflokalen i
Nordmaling

Tiingshuset i Nyåker

Kommunalhuset i
Bjurholm

Viska skolhus

Asele tingshus

Föreningshuset i
Dorotea

Föjreningshuset i Hör—|Av Hörnefors socken, byar och

samhällen tillhorande Nordma—
lings landsfiskalsdistrikt . .. ..

Av Nordmalings socken de sam—
hällen och byar, som ligga väs—
ter om Leduån och vilka icke
inställa sig i Nyåker . .. . ...

Av Nordmalings socken de sam—
hällen och byar, som ligga ös—
ter om Leduån och vilka icke
inställa sig i Nyåker .. .. .. ..

Av Nordmalings socken de sam—
hällen och byar, som ligga norr
om järnvägen samt invid och
på lämpligt avstånd söder om
därnvägelt. .. : :... :3 . .. 1. .>,

Bjurholms socken öster om Ore
alv e oo s t oo 2 20

Bjurholms socken väster om Öre
älv och Örträsk socken .. . .. .

Fredrika::socken. : ;. . .+. ..i. . i .

Asele kyrkoplats och municipal—
samhälle samt Skolans by och
av Asele socken i övrigt de
samhällen och byar, som ligga
öster om Angermanidlven .

Av Äsele socken de byar och
samhällen som ligga väster om
Angermanälven . .. .. . .. ..

Av Dorotea socken byar och lä—
genheter, som ligga söder om
Ormsfon. ”;. . 10 ss; se se i 5

Febr.

Mars

99

27

28

10

11

13

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

fm.

fm.

fm.

fm.

fm.

fm.

fm.

fm.

fm.

fim.