OCR Output

2 1929 DEN 31 DECEMBER. N:r 161

Två lador, därav den ena av timmer i mycket gott skick, den andra av res—
virke ävenledes i gott stånd.

Fastigheten har saluvärderats till 3,000 kronor.

Samtliga fastigheter hava ett gemensamt taxeringsvarde av 9,500 kronor.

Den, som har fordran varför egendomen haftar eller for vilken han eljest
äger åtnjuta betalning ur köpeskillingen, eller har annan ratt, som bör vid
auktionen iakttagas, ager att därvid bevaka sin ratt.

Umea landskansliet den 31 december 1929.

NILS G. RINGSTRAND.
GUSTAF HULTMAN.

Umeå 1930. A.—B. Nyheternas tryckeri