OCR Output

1929 DEN 23 FEBRUARI. N:r 32

Sokande ar pliktig att dar sa pafordras personligen installa sig infor po—
lischefen. | i
Nordmaling i landsfiskalskontoret den 12 februari 1929.

Axel Lindberg.
Umea i landskansliet den 23 februari 1929.

PA Lansstyrelsens vagnar:
GUSTAF HULTMAN. ' FLOr HUSS.

Umed 1929. A.—B. Nyheternas tryckeri