OCR Output

N:r 41. Angående förordnande av ordförande i Skellefteå stads taxerings¬
nämnd. Uppläses i Skellefteå stads kyrka.

Sedan ordföranden i Skellefteå stads taxeringsnämnd, landsfiskalen AID.
Wallgren, avlidit, har Kungl. Maj:ts befallningshavande denna dag förordnat
överjägmästaren Bo Sune Hederström, Skellefteå, att vara ordförande i samma
taxeringsnämnd för år 1930.

Umeå i landskontoret den 13 december 1930.

NILS G. RINGSTRAND.
AXEL RUDBERG.

Umeå 1929. A.-B. Nyheternas tryckeri