OCR Output

Pensionsdistrikt

Ordförande

Suppleanter

Åsele sockens
Dorotea sockens
Fredrika sockens

Vilhelmina sockens

Folkskoll. J. G. Lindberg,
Gavsele

Lansfiskalen B. Nordin, Do¬
rotea

Kyrkoherden O. V. Eriks¬
son, Fredrika

Banktjänstemannen Johan
Conrad Rundqvist, Vilhel¬
mina

Kronojägaren E. R. F. Öh¬
man, Söråsele

Fattigvårdsstyrelsens
Alfr. Rehn, Dorotea

Folkskollär. O. R. Teng¬
borg, Fredrika

Kommunalkamreraren FE. V.
Carlsson, Vilhelmina

ordf.

ALLAN RIETZ.