OCR Output

Pensionsdistrikt

Ordförande

Suppleant

Bygdeå sockens n:a

Bygdeå sockens s:a
Burträsks sockens

Skellefteå s:ns n:a

Skellefteå s:ns s:a
Bureå sockens
Jörns sockens
Norsjö sockens
Malå sockens
Lövångers sockens
Nysätra sockens

Byske sockens

Lycksele köpings
Lycksele sockens
Örträsks' sockens
Stensele sockens
Tärna sockens

Sorsele sockens

Förvaltaren Viktor Hörn¬

ström, Robertsfors

Kantorn G. A. Lundqvist,
Bygdeå

Lantbrukaren Emil Boström,
Bodbysund

Folkskolläraren Karl Olof
Hedström, Brännan, Skel¬
lefteå

Lantbr. Bernhard Lund¬
qvist, Skråmträsk

Fabrikören 'K. O. Norlund,
Bureå

Bankkamreraren Ejnar Thor¬
sén, Jörn

Folkskolläraren Ernst Adam
Lidén, Norsjö

Landsfiskalen E.R. Edström,
Malåtråsk

Skolläraren Gustaf Sigfrid
Persson, Lövånger

Folkskollår. Olof Karlsson,
Gumboda, Ånäset

Landsfiskalen O. J:son-Går¬
ding, Byske

Komministern Johan Albert
Lindahl, Lycksele

Riksdagsmannen Evert
Jonssoa, Lycksele

Faktorn V. Nordfjell, Ör¬
träsk

Landsfiskalen Valfr. Åström,
Stensek

Fem.-äg. J. U. Berglund,
Hemavan

Handl. J. H. Kramer, Sor¬
sele

Landstingsmannen Anders
Grenholm, S:a stortjärn.
Överklinten

Nämndem. J. Bäckström,
Bliska, Djäkneboda

Landstingsm. Nils Bränn¬
ström, Ljusvattnet

Folkskolläraren Helmer
Bergstedt, Bergsholmne

Lantbrukaren Sven Wiklund,
Tjärn, Skellefteå
Kassören Klas Albin An¬
dersson, Bureå
Sågverksäg. Herman Bo¬
man, Storträsk, Jörn
Hemmansägaren J. A. Fors¬
berg, Risliden, Norsjö
Distriktspolisen Emil Lund¬
gren, Malåträsk
Fabrikören Ant.
Bodan, Lövånger
[. Riksdagsmannen Olof
Jonsson, Gumboda
Nämndem. Gustaf Heolm¬
lund, Källbomark, Bränn¬
fors
Folkskolläraren Valdemar
Nilsson, Lyckseie

Kommunaln.-ordf. Alexan¬
der Renman, Lycksele

Öhmark,

Kronojägaren V. R. Hed¬
man, Örträsk

Hem.-äg. Oskar Gerdlund,
Gunnarn

Kommunaln.-ordf. Ernst Jo¬

hansson, Hemavan
Diakonen Nestor Sundin,
Blattnicksele