OCR Output

Uppläses i länets kyrkor.

Pensionsdistrikt

Ordförande

Suppleant

Umeå stads
Skellefteå stads
Nordmalings s:ns
Bjurholms sockens

Hörnefors sockens

Umeå sockens n:a

Umeå sockens s:a
Holmsunds sockens
Vännäs sockens
Vännäs köpings
Degerfors sockens
Sävar sockens

Holmö sockens

Lärov.-adjunkten Erik Måh¬
lén, Umeå

Folkskollär. Gustaf Renhorn,
Skellefteå.

Rikdagsmannen A. Wiklund,
Brattfors, Nordmaling
Skrädd.-mäst. E. G. Forseh,

Bjurholm
Kyrkoherden Klas Sundelin,
Hörnefors, Hörneå

Hemmansägaren Arla
gren, Grisbacka, Umeå

Hemmansägaren Erik Eriks¬
son, Böle, Umeå

Kyrkoherde A. H. Thorelli,
Holmsund

Folkskolläraren Nils Schö¬
din, Spöland

Folkskollär. Gustaf A. Pers¬
son, Vännäs

Kyrkoherden Per Lundgren,
Vindeln

Kommunalnämndsordf. P. L.
Jonsson, Sävar

Fjä:dingsm. Alfred Jonsson,
Holmön

Lektorn Anders Arner,
Umeå

Banktjänstemannen R. Sve¬
nonius, Skellefteå

Insp. G: Öhman, Vångsjö,
Nordmaling.

Kommunaln.-ordf. Edvard
Jonsson, Bjurholm.

Kommunalnämndsordf. Ty¬
ko Karlsson, Hörnefors,
FHörneå

Kommunalnämndsordf. Joh.
Strömberg, Grisbacka,
Umeå '

Hemmansägaren Erik Olofs¬
son, Röbäck, Umeå

Faktorn H. Nygren, Sandvik,
Holmsund

Kommunalnämndsordf.
J. Andersson, Spöland.

Folkskollär. B. J. W. Åström,
Vännäs

Hem.-äg. Karl
Vindeln

Hemmansägaren Emil Säf¬
sten, Sävar

Kommunaln.-ordf. Frans
Pettersson, Holmön

EE;

Forsberg,