OCR Output

6 1929 DEN 7 NOVEMBER. N:r 36

för Stensele socken:

till ordförande: landsfiskalen W. Åström, Stensele;
» ledamot: e. jägmästaren O. G. Forslund, Stensele;

för Sorsele socken:

till ordförande: landsfiskalen N. H. Lidman, Sorsele;
, ledamot: e. jägmästaren Torsten Svensson, Sorsele;

för Tärna socken:

till ordförande: kronoåbon Ernst Johansson, Björkfors, Hemavan;
,» ledamot: nämndemannen G. A. Dahlberg, Granås, Tärnaby;

för Dikanäs taxeringsdistrikt:

(omfattar den del av Vilhelmina socken, som tillhör Dikanäs landsfiskals¬
distrikt):
till ordförande: komministern A. E. Stjernholm, Dikanäs;
,» tf. landsfiskalen Paul Lindberg, Vilhelmina;

Vilhelmina taxeringsdistrikt:

(omfattar byarna Alblosele, Bergbacka, Bernhardstorp, Brännberg, Dala¬
sjö, Gransjö, Hvalsjönäs, Idbacka, Idvattnet, Kristineberg, Lugnet, Långtjärn,
Mellanås, Mesjö, Mårtensliden, Norråker, Nyland, Rismyrliden, Råsele, Siksjö,
Statsås, Stensele norra, Strömåker och Svannäs el. Svanaberg, Vilhelmina mu¬
nicipalsamhälle, Vilhelmina kyrkoherdeboställe, kronoparkerna Gideåkroken,
Hörnan, Meseleberget, Småholmarna, Torvsjöån och Vojmåsen ävensom i
mantalslängden under ”å församlingen skrivna” upptagna personer).

till ordförande: handlanden Uddo R. Jacobson, Vilhelmina;
» ledamot: järnhandlanden E. Sjödin, Vilhelmina;

Malgomais taxerin gsdistrikt:

(omfattar återstående del av socknen eller byarna Andersmark, Backe,
Blajkliden, Bångnäs, Djupdal, Dojnsjö, Dorris, Eriksberg, Fjällboberg, Gran¬
höjden, Granliden, Grundfors, Grytsjö, Hornsjö, Hällfors, Karlsbacka, Klimp¬
fjäll, Kroksjö, Laxbäcken, Lomsjönäs, Lövberg, Lövliden, Lövnäs, Lövstrand,
Malgovik, Mark, Marsliden, Marsvik, Nordansjö, Nordanås, Olofsbäck, Re¬
kansjö, Rembacka, Rönnäs, Saxnäs, Siksjönäs, Sjöberg, Skansholm, Skog, Sta¬
lon, Stornäs, Storvall, Strömnäs, Tjäl och Vilhelmina norra lappby, kronopar¬
kerna Aronsjökullarna, Malgomajlandet, Skönvik, Surberget och Varesåsen,
fjällägenheter i Ransarn, frälsetorp vid Kultsjön samt Vilhemina södra lappby,
NN i mantalslängden under/å församlingen skrivna lappar/upptagna per¬
soner).

till ordförande: ee. landsfiskalen F. Löfroth, Vilhelmina;
» ledamot: inspektoren N. A. Callin, Vilhelmina;