OCR Output

1929 DEN 7 NOVEMBER. N:r 36 5

för Byske sockens södra taxeringsdistrikt:

(omfattar Fällfors församling jämte byarna Drängsmark, Hemmistjärn,
Brattliden, Ostvik, Östanbäck och Frostkåge):

till ordförande: kommunalkamreraren Carl Lindmark, Drängsmarkby;
,», ledamot: handlanden Johan Lundgren, Drängsmarkby;

för Byske sockens norra taxeringsdistrikt:
(omfattar övriga byar och lägenheter inom Byske socken):

till ordförande: landsfiskalen O. J:son Gårding, Byske;
, ledamot: handlanden J. Viklund, Byske;

för Jörns socken:

till ordförande: landskontoristen J. M. Zingmark, Umeå;
» ledamot: Tfattigvårdsstyrelsens ordf. J. E. Tillgren, Storträsk, Jörn;

för Norsjö socken:

till ordförande: distriktsveterinären C. H. Lexner, Norsjö;
,», ledamot: kontoristen Johan Jonsson, Bastuträsk;

för Malå socken:

till ordförande: landsfiskalen E. R. Edström, Malåträsk;
» ledamot: inspektoren F. Wikström, Malåträsk;

för Lycksele sockens norra taxeringsdistrikt:

(omfattar iden del av Lycksele socken, som tillhör Lycksele norra lands¬
fiskalsdistrikt):

till ordförande: jägmästaren Birger Bergström, Umeå;
» ledamot: t. f. landsfiskalen W. Lundgren, Lycksele;

för Lycksele sockens södra taxeringsdistrikt:

(omfattar den del av Lycksele socken, som tillhör Lycksele södra lands¬
fiskalsdistrikt med undantag av Lycksele köping):

till ordförande: häradsskrivaren Flugo Svensson, Lycksele;
» ledamot: skogsförvaltaren Gustaf Lindahl, Lycksele;

för Lycksele köping:

till ordförande: landsfiskalen Gustaf Lindström, Lycksele;
» ledamot: kommunalnämndsordföranden Alex. Renman, Lycksele;

för Örträsks socken:

till ordförande: t. f. landsfiskalen H. Lundberg, Örträsk;
» ledamot: kyrkoherden G. A. Grubbström, Örträsk;