OCR Output

4 1920 DEN 7 NOVEMBER. N:r 36

Stortjäln, Strandholm, Sunnansjö, Svarttjärn 1, 2 och 3 eller Bursiljum 7, 8
och 9, Söderby, Tjärn 1 och 2 eller Mjödvattnet 1 och 2, Tjärnberg, Tjärn¬
liden, Tjärntjärnliden, Träskliden, Tällberg, Västby 1 och 2, Årtoliden, Ödes.
mark, ävensom samtliga kronoparker inom kommunen):

till ordförande: landsfiskalen O. I. Dahl, Burträsk;
» ledamot: inspektoren Valfr. Wallmark, Bodbysund;

för Burträsks sockens övre taxeringsdistrikt:
(omfattar övriga byar och lägenheter inom Burträsks socken):

till ordförande: landstingsmannen Nils Brännström, Burträsk;
» ledamot: jägmästaren Georg Nordfors, Burträsk;

för Bureå socken:

till ordförande: ingenjören Ragnar Insulander, Öhrviken, Kallholmen;
» ledamot: kyrkoherden K. J. Åkerström, Bureå;

för Skellefteå sockens södra taxeringsdistrikt:
(omfattar den del av Skellefteå socken, som tillhör Skellefteå södra lands¬
fiskalsdistrikt):

till ordförande: dlandsfiskalen O. Burman, Skellefteå;
,» ledamot: hemmansägaren Sven Wiklund, Tjärn, Skellefteå;

för Ursvikens taxeringsdistrikt:

(omfattar byarna B ergsbyn, Furunäs, Inre och Yttre Ursviken, Risön
samt fabriksområdena Klemensnäs, Sävenäs, Björnsholmen och Bockholmen
av Skellefteå socken):

till ordförande: förvaltaren Gust. Wigren, Klemensnäs, Ursviken;

» ledamot: underlöjtnanten B. Öqvist, Böle, Skellefteå;

för Kågedalens taxeringsdistrikt:

(omfattar de byar och lägenheter, som enligt nådigt brev den 1 december
1916 skola utbrytas från Skellefteå landsförsamling för att bilda eget gäll):
till ordförande: f. riksdagsmannen Ludv. Brännström, Skellefteå;
, ledamot: kommunalnämndsordföranden Nils Johan Fahlgren, Ers¬
mark;

för Skellefteå sockens norra taxeringsdistrikt:
(omfattar återstående byar och lägenheter av Skellefteå norra lands¬
fiskalsdistrikt):
till ordförande: jägmästaren Aug. Skoog, Skellefteå;
» ledamot: hemmansägaren Bernhard Lundqvist, Skråmträsk;