OCR Output

1929 DEN 7 NOVEMBER. N:r 36 3

för Umeå sockens norra taxeringsdistrikt:
(omfattar den del av Umeå socken, som tillhör Holmsunds landsfiskals¬
distrikt):
till ordförande: länsbokhållaren Elof Huss, Umeå;
ledamot: nämndemannen Nils Karlsson, Tavelsjö;

för Holmsunds socken:

till ordförande: förvaltaren Ragnar Carlsson, Holmsund;
ledamot: landstingsmannen J. A. Noréus, Holmsund;

för Sävars socken:

till ordförande: hemmansägaren Emil Säfsten, Sävar;
ledamot: kyrkoherden K. Myrin, Sävar;

för Holmö socken:

till ordförande: fjärdingsmannen Alfr. Jonsson, Holmön;
ledamot: kommunalnämndsordf. Frans Pettersson, Holmön;

för Bygdeå socken:

till ordförande: landsfiskalen Alvar Liedén, Robertsfors;
, ledamot: landstingsmannen Anders Grenholm, Stortjärn, Över¬
klinten;

för Nysätra socken:

till ordförande: häradshövdingen R. Seldén, Ånäset;
, ledamot: kommunalnämndsordföranden Aug. Röring, Ånäset;

för Lövångers socken:

till ordförande: landsfiskalen H. Nordenstam, Lövånger;
, ledamot: f. fjärdingsmannen J. O. Lindgren, Lövånger;

för Bur träsks sockens nedre taxeringsdistrikt:

(omfattar Ahltjärnliden, Avaborg, Andersvattnet, Backviken, Bergnäs,
Bjurfors, Bjursjön, Blisterliden västra, Blisterliden östra, Bodbyn, Boliden,
Borräs, Brattby eller Bjurfors n:r 3, Brattlund, Brännbergsliden, Bursiljum,
Bygdeträsk, Bygdsiljum, Bäckliden, Bäcknäs, Ekeby, Gottland, Gravlund,
Granliden, Grannäs, Grundfors, Haratjäln, Folmliden, Hvälvsjön, Hvälvsjö¬
liden, Högliden, Hösjöälven, Hösjövallen, Innansjön, Innersjön, Jäppnästjärn¬
liden, 'Kardinalsliden, Kvarnbyn, Lappvattnet, Lidsjön, Lillappsjön, Lillberget,
Lugnet, Mjödtjärn, Mjödtjärnberget, Mjödtjärnliden, Mjödvattnet 1 och 2 el¬
ler Tjärn 1 och 2, Mjödvattnet 3—14, Mullberg stora, Mullberg lilla, Myr¬
träsk, Norrliden, Nygård, Nyliden, Orrberget, Rackberget, Renbergsvattnet,
Renfors, Risvattnet, Rundaberg, Rödingsheden, Rödingstjäln, Rönnbäcken,
Rönnliden, Skursjön, Slyberget, Småbacka, Stenfors, Storberget, Storliden,