OCR Output

för Nordmalings sockens västra taxeringsdistrikt:

(omfattande återstående del av socknen eller Abborrtjärn, Ava, Aspeå,
Bergsjö, Bjärten, Brattsbacka, Bräntberg, Fällfors, Genberg, Holmiors,
iyngelsböle, Högland (Brukets), Jansmark, Klöse, Lögdeå, Manhem, Mjösjö,
Mo, Nordanbäck, Nordsjö, Norrtjärn, Nygård, Nyåkers by och järnvägs¬
station, Olovsfors bruk, Orrböle, Ottjärn, Rundvik, Rönnholm, Stavsjöholm,
Stenberg, Storfall, Storängen, Sunnansjö, Toböle, Västansjö och Öresund);

till ordförande: komministern A. Lindström, Norrfors;
» ledamot: kommissionären Helge Josephson, Vallen, Nordmaling;

för Hörnefors socken:

till ordförande: länsassessorn Allan Rietz, Umeå;
» ledamot: kommunalnämndsordföranden Tycko Karlsson, Hörnefors,
Hörneå;

för Bjurholms socken:

till ordförande: nämndemannen N. Belander, Bjurholm;
» ledamot: kassören Axel Johnsson, Bjurholm;

för Degerfors sockens norra taxeringsdistrikt:
(omfattar Hällnäs och Åmsele fjärdingsmannadistrikt) :

till ordförande: inspektoren O. L. A. Malm, Hällnäs;
,», ledamot: disponenten B. Bredenberg, Hällnäs;

för Degerfors sockens södra taxeringsdistrikt:

(omfattar Degerfors och Granö fjärdingsmannadistrikt jämte samtliga krono¬
parker inom socknen):

till ordförande: landsfiskalen Hugo Åström, Vindeln;
» ledamot: nämndemannen P. Aug. Nygren, Tegsnäset, Bjurforsfallet;

för Vännäs socken:

till ordförande: folkskolläraren Nils Schödin, Spöland;
» ledamot: kyrkovärden John O. Dahlgren, Spöland;

för Vännäs köping:

till ordförande: e. o. länsbokhållaren Bert Öhman, Umeå;
» ledamot: lokföraren K. A. Johansson, Vännäs;

för Umeå sockens södra taxeringsdistrikt:
(omfattar den del av Umeå socken, som tillhör Umeå landsfiskalsdistrikt):

till ordförande: länsassessorn Elis Almgren, Umeå;
till ledamot: häradsdomaren Aug. Lundberg, Teg, Umeå;