OCR Output

4 1929 DEN 21 september. :N:r 29

dela uppgift om hans vistelseort och anställning, med angivande tillika i nog¬
grann överensstämmelse med utfärdat arbetsbetyg av hans för- och tillnamn,
födelseår och födelsedag samt bostad inom sistnämnda församling.

Förestående uppgifter skola till vederbörande pastor insändas före den 8
november varje år och efter det pastor därav tagit del, av denne avlämnas till
mantalsskrivningsförrättaren.

7:0) Vid mantalsskrivningen skola tillstädesvara pastor eller, om han
har förfall, någon av honom förordnad lämplig person, helst annan inom för¬
samlingen tjänstgörande präst, vederbörande stadsfiskal eller fjärdingsman
samt kommunalombud till minst följande antal:

Mantalsskrivningsort Antal kommunalombud
LIGG OSAR adl Ride Ne NNE ole 6
SKEMCHE ASSA a Sad feleNen) damer njet DÖ

Umeå jögderi:

FlOlMNsSUnAS NE SORKRENS LS kr on sh. 3
Sävars AREA NRA GI RI AL te 4
Holmö 3 Une FENA KRK AGE 2
MATIAS KODE 0 soda dee or KN 3
Vännäs SORKEN SUvEn Eu cb 6
Umeå SSI RN SO ls 9
Hörnefors SU RRR I d ae 4
Bjurholms LIE Ne NA di 5
NOTE MaRROST I I aeblen enas eine 6
Skellefteå jögderi:
Skellefteå SOGKAM Kiki kr 20
Bureå SERVER CE Ada 5
Byske SUR SLERE ENE Glass LEN 12
Norsjö SE NER NEN de are 8
Malå FÖR RR RK ale 3
Jörn FT TEE RNNS DS 6
Lappmarksjögderiet:
FYOKSCI KODEN: Lod kd ee
Lycksele SOCKON LS ss 10
Sorsele NEN ADA de a 6
Stensele Sr Aa 6
Tärna EL SRNIGUS ANOR SAN SSE 2
Örträsks SÄG FÖLOG o rRA RE 3
Åsele : SANNE ER RR NA 8
Dorotea AE RR a 6
Vilhelmina SR STOE HORN bad 10
Fredrika SSE UFR NR sf NG 2