OCR Output

2 1929 DEN 21 september. N:r 29

Skellejteå jögderi:

med Skellefteå socken: å pastorsexpeditionen i Skellefteå landsförsamling
den 2—7 och 9—14 december kl. 10 f. m.

med Bureå socken: å pastorsexpeditionen i Bureå den 27—29 november
Kl: TITO

med Byske socken: å pastorsexpeditionen i Byske den 18—23, 28--30 no¬
vember kl. 10 f. m. beträffande Byske församling samt å kommunalsalen i Bvs¬
ke den 2—4 december kl. 10 f. m. beträffande Fällfors församling.

» med Jörns socken: å kommunalrummet i Jörn den 17—20 december kl.
IO:f. am |

med Norsjö socken: å pastorsexpeditionen i Norsjö den 15—16 och 18—
23 november kl. 10 f. m.

> med Malå socken: å landsfiskalskontoret i Malåträsk den 18—20 no¬
vember kl. 10 f. m.
Lappmarks fögderi:

med Lycksele köping: å pastorsexpeditionen i Lycksele den 13—14 de¬
cember kl. 10 f. m.

med Lycksele socken: å pastorsexpeditionen i Lycksele den 16—21 decem¬
ber kl. 10 f. m.

med Örträsks socken: å landsfiskalskontoret i Örträsk den 22 november
KRO

med Stensele socken: å pastorsexpeditionen i Stensele den 3—11 decem¬
ber:kl. 10 f. m. |

med Sorsele socken: å gästgivaregården i Sorsele den 9—13 december kl.
10 f:m.

med Tärna socken: å landsfiskalskontoret i Tärnaby den 25—27 novem¬
ber kl. 10 f. m.

med Åsele socken: å tingshuset i Åsele den 16—21 december kl. 10 f. m.

med Dorotea socken: å sockenstugan i Dorotea den 9—13 december kl.
101-m

med Fredrika socken: å pastorsexpeditionen i Fredrika den 25 november
kl: 1OT:m;

med Vilhelmina socken: å pastorsexpeditionen i Vilhelmina den 2—11 de¬
cember kl. 10 f. m.
Degerfors jögderi:

med Degerfors socken: å tinghuset i Degerfors kyrkoby den 2—7 decem¬
ber kl. 9,30 f. m.

med Bygdeå socken: å brukskontoret i Robertsfors den 18—26 november
kl. 9,30 f. m.

med Burträsks socken: i tingshuset i Gammelbyn den 25 november—4 de¬
cember kl. 9,30 f. m.