OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

LANDSKONTORET
SERIEN A. N:r 23 - 1929

N:r 23. Angående prövningsnämndens sammanträde.

Till vederbörandes kännedom och efterrättelse tillkännagives härmed, att
första sammanträdet med Västerbottens läns prövningsnämnd utsatts ati äga
rum fredagen den 23 augusti 1929 klockan 10 jörmiddagen i länsstyrelsens
ämbetslokal i Umeå.

Umeå i landskontoret den 25 juli 1929.

NILS G. RINGSTRAND.
AXEL RUDBERG.

Umeå 1929. A.-B. Nyheternas tryckeri