OCR Output

N:r 7. Angående särskilda prövningsnämndens sammanträde.

För prövning av anförda besvär rörande dubbeltaxering m. m. sam¬
manträder särskilda prövningsnämnden för länet å länsstyrelsens sessions¬
rum tisdagen den 26 februari 1929 kl. 10,30 fm.

Umeå i landskontoret den 18 februari 1929.

NILS G. RINGSTRAND.
ALLAN RIETZ.

Umeå 1929. A.-B. Nyheternas tryckeri