OCR Output

distrikt: A n:r 4, ny indelning av Dorotea kommun i valdistrikt: A n:r
22, ändrad indelning av Burträsks socken i valdistrikt: A n:r 23, ändrad
indelning av Lycksele kommun i valdistrikt: A n:r 31, ny valdistriktsin—
delning för Tärna kommun: A n:r 87, indelning av Umeå stad i val—
distrikt: A n:r 168, ny indelning av Stensele kommun i valdistrikt: A n:t
179, ändring i den för Degerfors kommun fastställda indelning i val—
distrikt: A n:r 180.

Valnämnder: förordnade ordförande och suppleanter i länets: A n:r 44, ny
suppleant för ordföranden i valnämnden för Ersmarks valdistrikt: A n:r

Vattendomstolarna: öppethållande av Norrbygdens Vattendomstols kansli: A
n:r 7, av Mellanbygdens Vattendomstols kansli: A n:r 8.

Veterinarstyrelse: ledamoter och suppleanter i länets: A n:r 48.

Vägar: forrattning enligt lagen om enskilda vagar pa landet: B n:ris 36, 40, 41,
88 och 89, godkanda vagforetag: A n:ris 25, 37, 40, 57, 61, 70, 71, 82,
100, 142, 143 och 176, uppgift a vaglangder: A n:r 101.

Vagkassor: revisionsberättelse och förslag till inkomst— och utgiftsstat for Vil—
helmina sockens vägkassa: B n:r 87, Nysätra sockens: B n:r 91, Lycksele
sockens: B n:r 92, Skellefteå tingslags: B n:r 93, Malå och Norsjö tings—
lags: B n:r 94, Stensele sockens: B n:r 107, Fredrika sockens: B n:r 108,
Asele sockens: B n:r 109, Lovangers sockens: B n:r 110, Nordmalings och
Bjurholms tingslags: B n:r 111, Degerfors tingslags: B n:r 112, Dorotea
sockens: B n:r 113, Ortrasks sockens: B n:r 114, Burtrasks sockens: B n:r
115, Umea tingslags: B n:r 116, Sorsele sockens: B n:r 117, Tarna soc—
kens: B n:r 118, Bygdea sockens: B n:r 119.

Värnpliktige: inskrivning av: A n:r 1, inkallelse till fredstjänstgöring: A n:ris
76 och 191, till repetitionsövning: A n:r 136, mönstring: A n:r 149.
Växelprotester: återkallat förordnande att verkställa: A n:r 18, personer, för—

ordnade att verkställa: A n:ris 19 och 58.

A.

Asele: tillampning av vissa ordningsforeskrifter inom visst omrade invid Ase—
le municipalsamhalle: A n:r 2.

0.
Ohrviken: fornyad taxa å avgifter för begagnande nattetid av färjinrättning vid
färjstället i Ohrviken: A n:r 93.
Överförmyndare: överförmyndarens i Lycksele distrikt tjänstetid: A n:r 17, in—
om Skellefteå tingslag: A n:r 35, inom Malå och Norsjö tingslag: A n:r

38, i Vilhelmina distrikt: A n:r 39, inom Västerbottens mellersta domsaga:
A n:r 41, inom Bygdeå socken: A n:r 49.

Umeå 1930. A.—B, Nyheternas tryckeri