OCR Output

2

Domsagorna: förordnade kommissionärer vid: A n:r 10, tider, då domsagor—
nas kanslin hållas tillgängliga för allmanheten: A n:r 11.

E.

Eldfarliga oljor: upplag av: B n:ris 124, 144, 146, 150, 151 och 158.

Exekutiva auktioner: utlysta: Stenträsk och Manjaur: B n:ris 2, Kranged: 3,
Rengard: 4, Nysjö: 5, Flakabäck: 6, Norrsele: 7, Stocke: 8, Ljusvattnet: 9,
Morliden och Villvattnet: 10, Villvattnet: 11, Gavsele: 12, Lomsjö: 13,
Bastuträsk: 25, Myrodlingen: 26, Bygdsiljum: 27, Markesmyrbranan: 28,
Nylund: 29, Hornas: 30, Baggbole och Innertavle: 31, Bjurvik: 42, Ny—
aker: 43, Djupsjönäs: 44, fastigheten n:r 5 i kvarteret Vajan: 45, Ronnber—
get (Ytterhiske): 46, Dalasjö: 52, 53, 54 och 55, Lovberget: 56, Bäsksjö:
57 och 58, Erikslund: 59, Nyhem eller Älgsjö: 60, Mjösjö: 66, Strömfors:
67, Vägsele: 81, Norrby: 82, Örträsk: 83 och 84, Tresund: 85, Latik—
berg: 86, Ytterhiske: 96, Villvattnet: 97, Tjäl: 98, Tallbacka: 99, Östanå:
100, Risnas: 101, Medelas: 102, Degerfors: 103, Stortrask: 104, Missen—
trask: 105, Mossarotträsk: 106, Skansholm: 128, Granliden: 129; Järvsjö:
130, Örträsk: 131, Rissjö: 132, Segerlund: 133, tomt n:r 8 kvart. Eken:
134, Hallestrom: 135, Stromfors: 136, Granberget: 137, Lajksjö: 138,
Hundberg: 139, On: 140, Norrlunda: 141, Eriksberg: 142, Stromfiors och
Bjurliden: 147, Myrodlingen: 148, Granbergstrask: 149, Osterteg: 152,
Strand och Berg: 153, Kranged: 154, Bergsbyn: 155, Söderfors: 156, Jo—
hannelund, Boliden och Norra Dalmyran: 160, Stöcksjö och Innerkasa—
mark: 161, Tresund: 162, Ortrask: 163, återkallade: fastigh. n:r 5 i kvart.
Vajan: 63, Vtterhiske: 122.

Explosiva varor: upplag av: B n:ris 33, 39, 123 och 143, förordnande att ut—
färda säkerhetsintyg ang.: A n:ris 45 och 86.

Expropriationsnamnder: valbara personer till ledamoter i: A n:r 20, ny ord—
förande och ersättare för ordforanden i: A n:r 63.

E.

Fattigvards— och barnavardskonsulentdistrikt: ändring av rikets indelning i:
A n:t 132.

Flottleder: avsyning av dammbyggnader i Stensjon: B n:r 24, fastställande av
amorteringsavgifter for flottgods i Öre älv: B n:r 157, avsyning av regle—
ringsarbeten i Skirträskbäcken: A n:r 24, avsyning av regleringsarbeten i
Juktån: A n:r 43, avsyning av regleringsarbeten i Skikkisjöbäcken: A n:r
72, avsyning av regleringsarbeten i Norsjöbäcken: A n:r 78.

Flottledsarende: sammantraden i: B n:ris 34, 35, 47, 79, 126 och 127.

Flottning: interimsflottning i Norsjöbäcken: A n:r 54.

Flottningsföreningar: styrelseledamöter i: B n:ris 18—22, styrelse m. m. for
Gidea och Husums älvars flottningsförening: B n:r 48, för Kolabodaåns
flottningsforening: B n:r 49, for Skelleftea flottningsforening: B n:r 50,
for Leduåns flottningsforening: B n:r 51, för Lögde älvs flottningsföre—