OCR Output

1928 den 4 december. N:r 31.

LÄNSKUNGÖORELSER.

Västerbottens län.
Ser. A Landskontoret 1928

i
i
l

N:r. 31. Ang. förord—
nande av

Till allmänhetens kännedom kungöres att Riksförsäkringsanstalten för— ombud för
ordnat landstingsmannen Nils Brännström, Ljusvattnet, att från och med den Burträsks
1 januari 1929 vara anstaltens ombud för Burträsks kommun. kommun.

Umeå i landskontoret den 4 december 1928.

På Länsstyrelsens vägnar:

Elof Huss. Elis Almgren.

Umeå 1928 — Larsson & C:os Tryckeri