OCR Output

1928 den 22 november. N:r 30.
sa i Q S
för Örträsks socken:

Ortsgrupp II:

till ordförande: t. f. landsfiskalen H. Lundberg, Örträsk;
,» ledamot: kyrkoherden G. A. Grubbström, Örträsk;

för Stensele socken :

Ortsgrupp II med undantag av Stensele kyrkoby, Storuman samt Luspen
och Vallnäs, som tillhöra ortsgrupp III:

till ordforande: landsfiskalen W. Astrom, Stensele;

, ledamot: jägmästaren Aug. Skoog, Stensele;

för Sorsele socken:

Ortsgrupp III:

till ordförande: landsfiskalen E. Nyberg, Sorsele;
,» ledamot: e. jägmästaren Torsten Svensson, Sorsele;

för Tärna socken:

Ortsgrupp II:

till ordförande: kronoåbon Ernst Johansson, Björkfors, Hemavan;
,, ledamot: provinsialläkaren E. A. Ekholm, Tärnaby;

för Vilhelmina taxeringsdistrikt:

Ortsgrupp II med undantag av Vilhelmina municipalsamhälle, som tillhör
ortsgrupp IV :

(omfattar den del av Vilhelmina socken, som tillhör Vilhelmina lands—
fiskalsdistrikt) :

till ordförande: handlanden Uddo R. Jacobsson, Vilhelmina;

,, ledamot: järnhandlanden E. Sjödin, Vilhelmina;

för Dikanäs taxeringsdistrikt:
Ortsgrupp II:

(Omfattar den del av Vilhelmina socken, som tillhör Dikanäs landsfis—
kalsdistrikt) :

till ordförande: t. f. landsfiskalen N. H. Lidman, Vilhelmina;
,» ledamot: komministern A. E. Stjernholm, Dikanäs;