OCR Output

1928 den 22 november. N:r 30.
s
for Jorns socken:

1 Ortsgrupp I med undantag av Jörns municipalsamhälle, som tillhör orts—
grupp III:
till ordförande: landskontoristen J. M. Zingmark, Umeå;

,, ledamot: fattigvardsstyrelsens ordf. J. E. Tillgren, Storträsk, Jörn;

for Norsjö socken :

Ortsgrupp I (med undantag av Bastuträsks stationssamhälle, som tillhör
ortsgrupp II):

till ordförande: distriktsveterinären C. H. Lexner, Norsjö;

,, ledamot: kontoristen Johan Jonsson, Bastuträsk;

för Malå socken :

Ortsgrupp II:

till ordförande: t. f. landsfiskalen E. R. Edström, Malatrask
,, ledamot: inspektoren F. Wikström, Malatrask

for Lycksele sockens norra taxeringsdistrikt:

Ortsgrupp III:

(omfattar den del av Lycksele socken, som tillhör Lycksele norra lands—
fiskalsdistrikt) :

till ordförande: jägmästaren Birger Bergstrom, Umea

,, ledamot: t. f. landsfiskalen W. Lundgren, Lycksele

för Lycksele sockens södra taxeringsdistrikt :

Ortsgrupp III:

(omfattar den del av Lycksele socken, som tillhör Lycksele södra lands—
fiskalsdistrikt med undantag av Lycksele kopmg)

till ordförande: häradsskrivaren Hugo Svensson, Lycksele;

,, ledamot: skogsförvaltaren Gustaf Lindahl, Lycksele

för Lycksele köping :

Ortsgrupp IV :

till ordförande: landsfiskalen Gustaf Lindström, Lycksele;
,, ledamot: kommunalnämndsordföranden Alex. Renman, Lycksele;