OCR Output

1928 den 22 november. N:r 30.
4
för Skellefteå sockens södra taxeringsdistrikt :

Ortsgrupp 1:

(omfattar den del av Skellefteå socken, som tillhör Skellefteå södra lands— —
fiskalsdistrikt) :

till ordforande: landsfiskalen O. Burman, Skellefteå;

, ledamot: hemmansägaren Sven Wiklund, Tjärn, Skellefteå;

for Ursvikens taxeringsdistrikt:

Ortsgrupp I: Bergsbyns, Risöns och Furunäs byar.

Ortsgrupp II: Innerursvik n:r 1—3 och Ytterursvik n:r 1—6 samt fa— .
briksområdena Klemensnäs och Sävenäs :

(omfattar byarna Bergsbyn, Furunäs, Inre och Yttre Ursviken, Rison
samt fabriksområdena Klemensnäs, Sävenäs, Björnsholmen och Bockholmen
av Skellefteå socken) :

till ordförande: förvaltaren Gust. Wigren, Klemensnäs, Ursviken;

,, ledamot: underlöjtnanten B. Öqvist, Böle, Skellefteå;

för Kagedalens taxeringsdistrikt:

Ortsgrupp 1:

(omfattar de byar och lägenheter, som enligt nådigt brev den 1 december
1916 skola utbrytas från Skellefteå landsförsamling för att bilda eget gäll) :

till ordförande: f. riksdagsmannen Ludv. Brännström, Skellefteå;

,, ledamot: kommunalnämndsordföranden Nils Johan Fahlgren,
Ersmark;

for Byske sockens sodra taxeringsdistrikt:

Ortsgrupp 1:

(omfattar Fällfors församling jämte byarna Drängsmark, Hemmistjärn,
Brattliden, Ostvik, Östanbäck och Frostkåge) :

till ordforande: kommunalkamreraren Carl Lindmark, Drängsmarkby;

,, ledamot: handlanden Johan Lundgren, Drängsmarkby;

för Byåke sockens norra taxeringsdistrikt :

Ortsgrupp 1:

(omfattar övriga byar och lägenheter inom Byske socken) :
till ordförande: landsfiskalen O. J:son Gårding, Byske;
» ledamot: handlanden J. Viklund, Byske;