OCR Output

1928 den 22 november. N:r 30.
ns
for Burtrasks sockens nedre taxeringsdistrikt:

Ortsgrupp I:

(omfattar Ahltjärnliden, Avaborg, Andersvattnet, Backviken, Bergnäs,
Bjurfors, Bjursjön, Blisterliden västra, Blisterliden östra, Bodbyn, Boliden,
Bonäs, Brattby eller Bjurfors n:r 3, Brattlund, Brännbergsliden, Bursiljum,
Bygdeträsk, Bygdsiljum, Bäckliden, Bäcknäs, Ekeby, Gottland, Gravlund,
Granliden, Grannäs, Grundfors, Haratjäln, Holmliden, Hvälvsjön, Hvälvsjö—
liden, Högliden, Hösjöälven, Hösjövallen, Innansjön, Innersjön, Jäppnästjärn—
liden, Kardinalsliden, Kvarnbyn, Lappvattnet, Lidsjön, Lillappsjön, Lillberget,
Lugnet, Mjödtjärn, Mjödtjärnberget, Mjödtjärnliden, Mjödvattnet 1 och 2 el—
ler Tjärn 1 och 2, Mjödvattnet 3—14, Mullberg stora, Mullberg lilla, Myr—
träsk, Norrliden, Nygård, Nyliden, Orrberget, Rackberget, Renbergsvattnet,
Renfors, Risvattnet, Rundaberg, Rödingsheden, Rödingstjäln, Rönnbäcken,
Rönnliden, Skursjön, Slyberget, Småbacka, Stenfors, Storberget, Storliden,
Stortjäln, Strandholm, Sunnansjö, Svarttjärn 1, 2 och 3 eller Bursiljum 7, 8
och 9, Söderby, Tjärn 1 och 2 eller Mjödvattnet 1 och 2, Tjärnberg, Tjärn—
liden, Tjärntjärnliden, Träskliden, Tällberg, Västby 1 och 2, Artoliden, Ödes—
mark, ävensom samtliga kronoparker inom kommunen) :

till ordforande: landsfiskalen O. I. Dahl, Burträsk;

,, ledamot: inspektoren Valfr. Wallmark, Bodbysund;

for Burtrasks sockens övre taxeringsdistrikt :

Ortsgrupp 1:

(omfattar de byar och lägenheter, som icke tillhöra Burträsks sockens
nedre taxeringsdistrikt) :

till ordförande: landstingsmannen Nils Brännström, Burträsk;
,, ledamot: förvaltaren Vald. Zetterberg, Burträsk;

för Burea socken:

Ortsgrupp I med undantag av Ohrviken, som.tillhor ortsgrupp II:

till ordförande : ingenjören Ragnar Insulander, Ohrviken, Kallholmen;
,, ledamot: kassören O. Wikner, Bureå;

för Skellefteå sockens norra taxeringsdistrikt :

Ortsgrupp 1:

. (omfattar återstående byar och lägenheter av Skellefteå norra lands—
fiskalsdistrikt) : '
till ordförande: haradsskrivaren Ernst Manns, Skellefteå;
,, ledamot: trävaruhandl, Ant. Lindgren, Stämningsgården, Skellefteå;