OCR Output

1928 den 22 november. N:r 30.
103
för Degerfors sockens norra taxeringsdistrikt:

Ortsgrupp II:

(omfattar Hällnäs och Ämsele fjärdingsmannadistrikt).

till ordförande: inspektoren O. L. A. Malm, Hällnäs;
,, ledamot: kronojägaren J. V. Nilsson, Hällnäs;

for Degerfors sockens sodra taxeringsdistrikt:

Ortsgrupp II:

(omfattar Degerfors och Granö fjärdingsmannadistrikt jämte samtliga krono—
parker inom socknen) :

till ordförande: landsfiskalen Hugo Astrom, Vindeln;
,, ledamot: nämndemannen P. Aug. Nygren, Tegsnäset, Bjurforsfallet;

för Vännäs socken :

Ortsgrupp II:

till ordförande: folkskolläraren Nils Schödin, Spöland;
,, ledamot: kyrkovärden John O. Dahlgren, Spöland;

för Vännäs köping :

Ortsgrupp IH :>

till ordförande: e. 0. länsbokhållaren Bert Öhman, Umeå,;
,, ledamot: lokföraren K. A. Johansson, Vännäs;

för Umeå sockens södra taxeringsdistrikt:
Ortsgrupp II med undantag av Tegs municipalsamhille, som tillhör
ortsgrupp III:

(omifattar den del av Umeå socken, som tillhor Umeå landsfiskalsdistrikt) :
till ordförande: länsassessorn Elis Almgren, Umeå;
,, ledamot: häradsdomaren Aug. Lundberg, Teg, Umeå;

för Umeå sockens norra taxeringsdistrikt:

Ortsgrupp II:

(omfattar den del av Umeå socken, som tillhör Holmsunds landsfiskals—
distrikt) :