OCR Output

1928 den 22 november. N:r 30.
—2
för Skellefteå stad :

Ortsgrupp III med undantag av Skelleftehamn och Kallholmen, omfattande
den del av Ytterursviks by, som inkorporerats med Skellefteå stad,
vilka tillhöra ortsgrupp II:

till ordförande: landsfiskalen A. Wallgren, Skellefteå;
,, ledamot: stadskassören E. Fjellström, Skellefteå;

for Nordmalings sockens östra taxeringsdistrikt :

Ortsgrupp II:

(omfattar Baggård, Brattfors, Bredvik, Djupvik, Gräsmyr, Hallen, Hum—
melholm, Håknäs såg, Håknäs by, Högbränna, Höglågdal, Högland, Hörnsjö
by och järnvägsstation, Järnäs, Järholmen, Kyrkvallen, Leduåsjö, Leduåfors,
Leduåhem, Levar, Långed, Lövås, Mullsjö, Nordmalings municipalsamhälle,
Norrmark, Prästbordet, Tallberg, Torrböle, Öre, Örsbäck och Östanbäck) :

till ordförande: kyrkoherden Alfr. Nygren, Nordmalinig;

» ledamot: nämndemannen Ernst Jonsson, Långed, Nordmaling;

för Nordmalings sockens västra taxeringsdistrikt :

Ortsgrupp 11z

(omfattar återstående del av socknen eller Abborrtjärn, Ava, Aspeå,
Bergsjö, Bjärten, Brattsbacka, Bräntberg, Fällfors, Genberg, Holmfors,
Hyngelsböle, Högland (Brukets);, Jansmark, Klöse, Lögdeå, Manhem, Mjösjö,
Mo, Nordanbäck, Nordsjö, Norrtjärn, Nygård, Nyåkers by och järnvägs—
station, Olovsfors bruk, Orrböle, Ottjärn, Rundvik, Rönnholm, Stavsjöholm,
Stenberg, Storfall, Storängen, Sunnansjö, Toböle, Västansjö och Oresund) ;

till ordforande: komministern A. Lindström, Norrfors;

ledamot: kommissiondren Helge Josephson, Vallen, Nordmaling;

for Hornefors socken:

Ortsgrupp II:

till ordförande: länsassessorn Allan Rietz,
,, ledamot: kommunalnamndsordforanden Tycko Karlsson, Hörnefors,
Hörneå;

för Bjurholms socken:

Ortsgrupp I:

till ordförande: nämndemannen N. Belander, Bjurholm;
,, ledamot: kassören Axel Johnsson, Bjurholm;