OCR Output

1928 den 22 september.: N:r 26.

idÅ i ssa
Mantalsskrivningsort
Vännäs köping — .. .> : .. 3
Umeå socken .; ;. . si 9
Hörnefors H tr e d t se 4
Bjurolms sys stt $
Nordmalings h is it 6
Skellefteå fögderi :
Skellefteå Sockell. . ;..— , .. 7: 20
Bureå P v sce de l e t 5
Byske e ues s 12
Norsjö S Ne s t a d 8
Malå n hå ki A tg Fds : 3
Jörn S o N S te ee 6
Lappmarks fögderi :
Lycksele socken . m u2c 10
Lycksele :.; .32 2. 0
Sorsele socken:~... ... . 6
Stensele o fe l d t T 6
Tärna o or — e Wt 2
Ortrasks s 3
Asele Sf o ie i en v uesd 8
Dorotea S t Ls e e en e t 6
Vilhelmina ie l d L 0 a 5 10
Fredrika S t r pl v a X g ds 2
Degerfors fogderi:
Degerfors socken. l03 12
Bygdea eee e l n t 10
Burträsk k b S l o. § . e 12
Nysätra h i e d D
Lovangers Se o k 1 se t d 6

Ombuden böra utses med fästat avseende därå att de kunna antagas hava
personlig, ingående kännedom om förhållandena i det område, de närmast
skola representera, och sålunda bl. a. kunna lämna för riksförsäkringsanstal—
varje arbetsgivare hos vilken i regel under året
äro anställda högst sju tjänare eller arbetare, såväl angående antalet sådana
arbetare som ock angående arten av den rörelse eller verksamhet, som av

ten erforderliga uppgifter om

samma arbetsgivare utövas.

Antal kommunalombud