OCR Output

1928 den 22 september. N:r 26.
s& — (2 oi
med Holmsunds socken: — å pastorsexpeditionen den 29 november—1

december klockan 9 f. m.;

med Hörnefors socken: å hotellet i Hörnefors den 17 och 18 december
klockan 10 f. m.;

med Nordmalings socken: i kommunalhuset i Nordmaling den 10—14
december klockan 10 f.m.;

med Bjurholms socken: i kommunalhuset i Bjurholm den 28—30 novem—
ber klockan 10 f. m.

I Skellefteå fögderi:

med Skellefteå socken: å pastorsexpeditionen i Skellefteå landsförsam—
ling den 3—8 och 10—15 december klockan 10 f. m.;

med Burea socken: å pastorsexpeditionen i Bureå den 27—29 november
klockan 10 f. m.;

med Byske socken: å pastorsexpeditionen i Byske den 19—24 och
28—30 november klockan 10 f. m. betraffande Byske församling samt å kom—
munalsalen i Byske den 3—5 december klockan 10 f. m. beträffande Fällfors
församling;

med Jörns socken: i kommunalsalen vid Jörns järnvägsstation den 17—
20 december klockan 10 f. m.;

med Norsjö socken: å pastorsexpeditionen i Norsjö den 15—17 och 19
——23 november klockan 10 f. m.;

med Mala socken: å landsfiskalskontoret i Malåträsk den 19—22 no—
vember klockan 10 f. m.;

I Lappmarks fögderi :

med Lycksele socken: å pastorsexpeditionen i Lycksele den 12—15 och
den 17—18 december klockan 10 f. m.;

med Lycksele koping: å pastorsexpeditionen den 19—21 december
klockan 10 f. m.;

med Ortrasks socken: å landsfiskalskontoret i Örträsk den 26 november
klockan 10 f. m.;

med Stensele socken: å pastorsexpeditionen i Stensele den 4—8 och den
10—12 december klockan 10 .f. m.;

med Sorsele socken: å gästgivaregården i Sorsele den 10—15 december
klockan 10 f. m.;

med Tärna socken: å landsfiskalskontoret i Tärnaby den 3—5 december
klockan 10 f. m.;

med Asele socken: å tingshuset i Asele den 10—15 december klockan
10 1. m.;