OCR Output

1928 den 14 september. N:r 23.

LANSKUNGORELSER.

Västerbottens lan.

Ser. A Landskontoret i 1928

23. Ang. prov—

Till vederbörandes kännedom och efterrättelse tillkinnagives hirmed, att
andra sammanträdet med Västerbottens läns prövningsnämnd för inkomst— $Säftle
taxeringen utsatts att äga rum tisdagen den 25 september 1928 klockan mänträde.
2 e. m. i länsstyrelsens ämbetslokal i Umeå.

Umeå i landskontoret den 14 september 1928.
NILS G. RINGSTRAND.
Gustaf Heintz.

Umeå 1928 — Larsson & C:os Tryckeri