OCR Output

1928 den 18. augusti. _N:r 22.

LÄNSKUNGÖRELSER _

i

Vasterbottens lan.
Ser. A Landskontoret 1928

N: t 22; $ : Angående
prövnings—
Till vederbörandes kännedom och efterrättelse tillkännagives härmed, att nämndens
första sammanträdet med Västerbottens läns prövningsnämnd för inkomst— samman—
taxeringen utsatts att äga rum lördagen den 25 augusti 1928 klockan 10 för— — träde.
middagen i länsstyrelsens ämbetslokal i Umeå.
Umeå i landskontoret den 18 augusti 1928.

NILS G. RINGSTRAND.
Gustaf Heintz. '

Umeå 1928 — Larsson & C:os Tryckeri