OCR Output

1928 den 13 augusti. . N:r 21.

$ 200 3.2

så tidigt därom underrätta länsstyrelsen, att suppleant må kunna i hans ställe
inkallas.

Umeå i landskontoret den 13 augusti 1928.
På Länsstyrelsens vägnar:

Elis Almgren. Elof Huss.

Umeå 1928 — Larsson & C:os Tryckeri