OCR Output

1928 den 26 maj. N:r 16.

LANSKUNGORELSER.

Vasterbottens lan.

Sor. A å Landskontoret 1928

N:r 16. Ang. fastig—

hetspröv—

Till vederbörandes kännedom och efterrättelse tilikännagives härmed att ningsnämn—

sammanträde med fastighetsprövningsnämnden för länet utsatts att äga rum dens sam—

å länsstyrelsens ämbetslokal i Umeå fredagen den 15 juni 1928 klockan 6 e. m. manträde.
med fortsättning följande dag..

Umeå i landskontoret den 26 maj 1928.
På Länsstyrelsens vägnar:

Gustaft Heintz. Elis Almgren.

Uineå 1928 — Larsson & C:os Tryéiéér]